Twitter Facebook Google

icon-hotline 0901.558.866

Chi tiết món ăn

BÒ XÀO CẢI RỖ

Các sản phẩm khác

BÒ XÀO SA TẾ

BÒ XÀO SA TẾ

Giá: 165.000 Đ
BÒ XÀO ỚT XANH

BÒ XÀO ỚT XANH

Giá: 165.000 Đ
SƯỜN XÀO CHUA NGỌT

SƯỜN XÀO CHUA NGỌT

Giá: 165.000 Đ
BÒ XÀO RAU MUỐNG

BÒ XÀO RAU MUỐNG

Giá: 165.000 Đ
MỰC LÁ XÀO CHUA NGỌT

MỰC LÁ XÀO CHUA NGỌT

Giá: 145.000 Đ
MỰC LÁ XÀO CHUA NGỌT

MỰC LÁ XÀO CHUA NGỌT

Giá: 145.000 Đ
SƯỜN XÀO TÀU XÌ

SƯỜN XÀO TÀU XÌ

Giá: 165.000 Đ
TÔM + MỰC XÀO TÀU XÌ

TÔM + MỰC XÀO TÀU XÌ

Giá: 165.000 Đ
back-to-top.png