Twitter Facebook Google

icon-hotline 0901.558.866

Chi tiết món ăn

BÓ XÔI XÀO DẦU HÀO

Các sản phẩm khác

ĐẬU BẮP LUỘC

ĐẬU BẮP LUỘC

Giá: 65.000 Đ
CẢI XANH XÀO TỎI

CẢI XANH XÀO TỎI

Giá: 650.000 Đ
RAU LANG LUỘC

RAU LANG LUỘC

Giá: 55.000 Đ
CẢI XANH XÀO DẦU HÀO

CẢI XANH XÀO DẦU HÀO

Giá: 65.000 Đ
KHỔ QUA CHÀ BÔNG

KHỔ QUA CHÀ BÔNG

Giá: 65.000 Đ
KHỔ QUA XÀO TRỨNG

KHỔ QUA XÀO TRỨNG

Giá: 65.000 Đ
BẦU LUỘC

BẦU LUỘC

Giá: 65.000 Đ
CẢI THÌA XÀO BÒ

CẢI THÌA XÀO BÒ

Giá: 115.000 Đ
back-to-top.png