Twitter Facebook Google

icon-hotline 0901.558.866

Chi tiết món ăn

LA CỐT

Các sản phẩm khác

SÒ HUYẾT CHÁY TỎI

SÒ HUYẾT CHÁY TỎI

Giá: 125.000 Đ
SÒ HẤP

SÒ HẤP

Giá: 125.000 Đ
SÒ RANG MUỐI HONG KONG

SÒ RANG MUỐI HONG KONG

Giá: 125.000 Đ
SÒ  XAÒ TỨ XUYÊN

SÒ XAÒ TỨ XUYÊN

Giá: 125.000 Đ
SÒ HUYẾT XÀO SA TẾ

SÒ HUYẾT XÀO SA TẾ

Giá: 125.000 Đ
NƯỚNG

NƯỚNG

Giá: 125.000 Đ
back-to-top.png