Twitter Facebook Google

icon-hotline 0901.558.866

Chi tiết món ăn

ỐC HƯƠNG RANG ME

Các sản phẩm khác

ỐC HƯƠNG HẤP SẢ

ỐC HƯƠNG HẤP SẢ

Giá: Liên Hệ
ỐC HƯƠNG LẪU BẦU

ỐC HƯƠNG LẪU BẦU

Giá: Liên Hệ
ỐC HƯƠNG XÀO SA TẾ

ỐC HƯƠNG XÀO SA TẾ

Giá: Liên Hệ
ỐC HƯƠNG  XÀO  TỎI

ỐC HƯƠNG XÀO TỎI

Giá: Liên Hệ
ỐC HƯƠNG NƯỚNG

ỐC HƯƠNG NƯỚNG

Giá: Liên Hệ
ỐC HƯƠNG XÀO BƠ CAY

ỐC HƯƠNG XÀO BƠ CAY

Giá: Liên Hệ
back-to-top.png